Opera w epoce romantyzmu
with Brak komentarzy

Opera dla twórców epoki romantyzmu była idealnym gatunkiem do realizowania ich muzycznych idei.